Đau thượng vị là triệu chứng hay gặp trong đời sống hàng ngày, đặc biệt ở người trưởng thành. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh đau thượng