Bệnh gút (Hay bệnh gout) vẫn được xem là bệnh nhà giàu do bệnh có chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ ăn uống, cụ thể là