Nếu vô tình bị côn trùng đốt, bạn có thể dùng lá bạc hà tươi giã nát rồi xát vào chỗ ngứa. Chỉ 1 – 2 phút sau,