Hen suyễn là một vấn đề sức khỏe được cộng đồng quan tâm rộng rãi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ bệnh nhân mắc